مشخصات: متراژ:۱۰۰متر ¦ طراحی:آشپزخانه و پذیرایی ¦ طراح:تورج حسینی